Przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń VITAL-MED Kuśnierz


W sprawach przetwarzania danych osobowych obowiązuje z dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „GDPR”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, „ORODO” lub „RODO”)

Zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, administratorem danych w SMK pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/ , w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.   

Administratorem systemu, tj. podmiotem odpowiedzialnym za techniczno-organizacyjną obsługę SMK, jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Administratora Systemu: (22) 63 49 247 

Ośrodek Kształcenia VITAL-MED Kuśnierz przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń według Obowiązującej w firmie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Informacji.