Szkolenia

Witamy w serwisie Organizatora Podyplomowych Szkoleń Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych – VITAL-MED KUŚNIERZ

Prowadzimy szkolenia i kursy dla pielęgniarek i położnych w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową i zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach i kursach. Zachęcamy do przeczytania najnowszych informacji dotyczących szkoleń i bieżących informacji na stronie.

Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Szkolenia w województwie:

  • małopolskim
  • podkarpackim
  • śląskim
  • świętokrzyskim

Warunki przystąpienia do specjalizacji

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:

  • posiada aktualne prawo wykonywania zawodu (PWZ),
  • posiada dwuletni stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat,

Każda pielęgniarka/położna uczestnicząca w specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
  • dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2023r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14.06.2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego,  została zniesiona możliwość prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w sposób określony w art. 78 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118).

Dane osobowe uczestników szkoleń:

W sprawach przetwarzania danych osobowych obowiązuje z dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „GDPR”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, „ORODO” lub „RODO”)

Zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, administratorem danych w SMK pod adresem https://smk.ezdrowie.gov.pl/ , w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.   

Administratorem systemu, tj. podmiotem odpowiedzialnym za techniczno-organizacyjną obsługę SMK, jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Administratora Systemu: (22) 63 49 247 

Ośrodek Kształcenia VITAL-MED Kuśnierz przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń według Obowiązującej w firmie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Informacji. 

 

VITAL-MED Kuśnierz

 

 

Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku

VITAL-MED Kuśnierz