Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie
w ochronie zdrowia.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

 

–> Wniosek o zakwalifikowanie na KURS KWALIFIKACYJNY <–

 

Aktualne kursy:

Kursy specjalistyczne – Tarnów

Ogłaszamy nabór na kursy specjalistyczne w 2024 r. w Tarnowie: Szczepienia ochronne – dla pielęgniarek Termin realizacji kursu: od 15.06.2024 r. do 14.09.2024 r. W SMK szukaj nazwę planu kształcenia: KS Szczepienia ochronne P Tarnów 2024 VITAL-MED Kuśnierz Wywiad i badanie fizykalne – dla pielęgniarek i położnych Termin realizacji kursu: od 15.06.2024 r. do 14.09.2024 r. […]

Oferta szkoleniowa Rzeszów

Ogłaszamy nabór na kursy i szkolenia specjalizacyjne w 2024 r. w Rzeszowie: Kursy specjalistyczne: Wywiad i badanie fizykalne – dla pielęgniarek i położnych Termin realizacji kursu: od 15.06.2024 r. do 14.09.2024 r. W SMK szukaj nazwę planu kształcenia: KS WiBF Rzeszów 2024 VITAL-MED Kuśnierz Szczepienia ochronne – dla pielęgniarek Termin realizacji kursu: od 15.06.2024 r. […]

Kursy kwalifikacyjne – Przemyśl

Ogłaszamy nabór na kursy kwalifikacyjne w 2024 r. w Przemyślu: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – dla pielęgniarek Termin realizacji kursu: od 16.03.2024 r. do 27.07.2024 r. W SMK szukaj nazwę planu kształcenia: KK pielęgniarstwo opieki długoterminowej Przemyśl 2024 VITAL-MED Kuśnierz Pielęgniarstwo rodzinne – dla pielęgniarek Termin realizacji kursu: od 16.03.2024 r. do 27.07.2024 r. W SMK […]

VITAL-MED Kuśnierz

 

 

Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku

VITAL-MED Kuśnierz