Zespół alkoholowy płodu – FAS


We wrześniu obchodzony jest Światowy dzień FAS – 9.09. W związku z tym chciałabym problem ten trochę przybliżyć.

Alkohol to związek chemiczny o właściwościach teratogennych, który powoduje wady w rozwoju płodu, zaburzając rozwój fizyczny oraz rozwój układu nerwowego płodu.

Mimo wielu ostrzeżeń oraz coraz większej świadomości społeczeństwa, iż alkohol ma szkodliwy wpływ na płód, spożywanie alkoholu w czasie ciąży jest nadal społecznym problemem zdrowotnym. Dokładne ustalenie częstości występowania poalkoholowego uszkodzenia płodu (FASD), jest trudne. Większa część kobiet ciężarnych nie przyznaje się do spożywania alkoholu w ciąży. Istnieją pewne czynniki ryzyka ekspozycji na alkohol w czasie ciąży, do których zalicza się m.in.:

 • wiek: powyżej 30 roku życia
 • nadużywanie alkoholu w wywiadzie/ długotrwałe nadużywanie alkoholu
 • nadużywanie alkoholu przez partnera lub kogokolwiek z najbliższej rodziny
 • zażywanie wielu leków/palenie tytoniu
 • średnie wykształcenie
 • niski lub wysoki status socjoekonomiczny
 • określone grupy zawodowe
 • wykorzystywanie seksualne/przemoc fizyczna w wywiadzie
 • strata dziecka na rzecz rodziny zastępczej
 • depresja/zaburzenia stresowe pourazowe
 • stan wolny
 • rozpoczęcie picia alkoholu we wczesnym okresie życia

Skutki picia alkoholu w ciąży

Spożywanie alkoholu w czasie ciąży może spowodować przedwczesny lub opóźniony poród. Ponadto picie alkoholu przez matkę zwiększa ryzyko zakażeń u noworodka. Alkohol może powodować zaburzenia powstawania, jak i dojrzewania limfocytów T i B, przez co istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia posocznicy u noworodków z małą urodzeniową masą ciała oraz urodzonych blisko terminu porodu. Niepodważalnie umieralność noworodków matek nadużywających alkohol jest stanowczo większa. Nie ustalono czy obserwowana umieralność ma związek z występującymi wadami rozwojowymi, czy z środowiskiem społecznym w którym się wychowuje. Jednak istnieje związek pomiędzy zespołem nagłej śmierci noworodka a piciem alkoholu w okresie przed poczęciem oraz nadużywaniem go w I trymestrze ciąży.

Rozpoznanie płodowego zespołu alkoholowego

U dzieci narażonych na alkohol w ciąży pojawiają się trzy główne cechy morfologiczne twarzy:

 • krótkie szpary powiekowe
 • wygładzenie rynienki podnosowej
 • cienka górna warga.

Dodatkowym objawem składającym się na FAS jest wewnątrzmaciczne i pourodzeniowe zahamowanie wzrostu. U dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym może występować opóźnienie wieku kostnego, które odpowiedzialne jest za pourodzeniowe zahamowanie wzrostu. Mimo, że wraz z rozwojem dziecka charakterystyczne cechy w obrębie twarzy i zahamowanie wzrostu stają się mniej widoczne to są anomalnie, które utrzymują się do dorosłości m.in.: małogłowie, wady w budowie mózgu, nieprawidłowe objawy neurologiczne. W związku z tym dziecko może być niepełnosprawne intelektualnie. Ponadto mogą wystąpić takie zaburzenia jak: upośledzenie zdolności wykonywania precyzyjnych ruchów, gorsze wyniki testu utrzymania równowago, zaburzenia koordynacji ręka-oko, problemy z percepcją społeczną, brak kontroli zachowań i zaburzenia w zakresie wykonywania poleceń oraz upośledzone przystosowanie społeczne.

Czy istnieją bezpieczne ilości spożywanego alkoholu w ciąży?

Nie ma określonej dawki alkoholu bezpiecznej dla płodu. Płodowy Zespół Alkoholowy jest chorobą, której możemy w 100% uniknąć, nie spożywając alkoholu w ciąży. Jednym drinkiem możemy uszkodzić mózg dziecka i zniszczyć mu całe życie.

 

W ciąży NIE PIEJMY ALKOHOLU