woj. podkarpackie

 NOWOŚĆ !!! Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Miejsce organizacji: Sanok
Czas trwania specjalizacji: 02.12.2017 – 15.05.2019 r.
Cena: 3.000 zł Możliwość płatności w ratach Prosimy o składanie kart zgłoszeniowych przez system SMK

 WOLNE MIEJSCA !!! (to jakoś fajnie zrobić, żeby zachęcić)
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Czas trwania specjalizacji: 21.10.2017 – 22.04.2019 r. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 21.10.2017 godz 900
Miejsce organizacji: Rzeszów – Ośrodek VITAL-MED Kuśnierz ul. Iwonicka 38/3L
Cena: 3.000 – 3.400 zł (w zależności od liczebności grupy)
Możliwość płatności w ratach
Prosimy o składanie kart zgłoszeniowych przez system SMK
Kierownik specjalizacji mgr Iwona Gogol tel.: 507 066 090  WOLNE MIEJSCA !!! (to jakoś fajnie zrobić, żeby zachęcić) Ginekologiczne-położnicze dla położnych
Czas trwania specjalizacji: 21.10.2017 – 21.04.2019 r. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 21.10.2017 godz 900
Miejsce organizacji: Lubaczów – Szpital Powiatowy w Lubaczowie, ul. A.Mickiewicza 168
Cena: 2.800 – 3.000 zł (w zależności od liczebności grupy)
Możliwość płatności w ratach
Prosimy o składanie kart zgłoszeniowych przez system SMK  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek Miejsce organizacji: Lubaczów – Szpital Powiatowy w Lubaczowie, ul. A.Mickiewicza 168 Cena: 2.500 zł Możliwość płatności w ratach Prosimy o składanie kart zgłoszeniowych przez system SMK

KURSY KWALIFIKACYJNE:
 Opieka długoterminowa dla pielęgniarek Miejsce organizacji: Przemyśl, ul. Poniatowskiego 11/1 Cena: 1.200 zł
Czas trwania specjalizacji: 09.12.2017 – 09.06.2018 r.
Prosimy o składanie kart zgłoszeniowych przez system SMK
KURSY SPECJALISTYCZNE:
 OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!! Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych Czas trwania: 20.10.2017 – 15.12.2017 r.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 20.10.2017 godz 1400
Miejsce organizacji: Przeworsk – SP ZOZ, ul. Szpitalna 16 Cena: 800 zł (możliwość płatności w ratach) Wniosek o dopuszczenie do kursu specjalistycznego należy składać w SMK do 15.10.2017 r. Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) jest przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II dla pielęgniarek i położnych Czas trwania: 20.10.2017 – 15.12.2017 r. Miejsce organizacji: Przeworsk – SP ZOZ, ul. Szpitalna 16 Cena: 550 zł (możliwość płatności w ratach) Wniosek o dopuszczenie do kursu specjalistycznego należy składać w SMK do 15.10.2017 r. Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) jest przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych Czas trwania: 20.10.2017 – 20.01.2018 r. Miejsce organizacji: Przemyśl, ul. Poniatowskiego 11/1 Cena: 440 zł dla uczestników specjalizacji, 550 zł dla każdego

VITAL-MED Kuśnierz

 

 

Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku

VITAL-MED Kuśnierz