Karmienie piersią

Karmienie piersią - rady położnej Rzeszów

1 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Karmienia Piersią, który został ustanowiony przy okazji przyjęcia we Włoszech w 1990r. Deklaracji w Sprawie Ochrony, Propagowania i Wspierania Karmienia Piersią.

Wtedy poznano większość zalet karmienia naturalnego. Dzień ten jest idealną okazją do upowszechniania korzyści wynikających z karmienia piersią.

1. Zdrowie matki i dziecka
Karmienie piersią zapewnia dziecku optymalny stan zdrowia oraz sprzyja prawidłowemu rozwojowi. Mleko matki poza funkcją odżywczą pełni również rolę ochronną a także wspomaga rozwój dziecka. Ponadto karmienie naturalne jest dobrodziejstwem dla matki, ponieważ przyspiesza powrót do formy sprzed ciąży oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia niektórych chorób.

Wpływ karmienia piersią na zdrowie dziecka

Wpływ karmienia piersią na zdrowie matki

Skutki natychmiastowe wg AAP, ESPGHAN i AHRQ

zmniejszenie zachorowalności na:
– bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
– biegunkę (najlepiej udokumentowane!)
– infekcyjne zapalenie dróg oddechowych
-martwicze zapalenie jelit (enterocolitis necroticans)
– zapalenie ucha środkowego (dobrze udokumentowane)
– zakażenie układu moczowego
– późną posocznicę u wcześniaków
– bakteriemię
– SIDS

Skutki natychmiastowe

– krótszy okres krwawienia po porodzie
– szybsza inwolucja macicy
– zmniejszenie utraty krwi (brak miesiączkowania)
– niepłodność laktacyjna, opóźniony powrót płodności w ciągu 6 miesięcy wyłącznego karmienia piersią
– szybsza utrata zbędnych kilogramów i powrót do figury sprzed ciąży
– niższy poziom depresyjności u matek karmiących

Skutki odległe wg AAP i ESPGHAN

mniejsze ryzyko wystąpienia:
– nawagi, otyłości
– cukrzycy typu 1 i typu 2
– astmy
– chłoniaka nieziarniczego
– ziarnicy złośliwej
– choroby Crohna
– białaczki limfatycznej i szpikowej
– raka piersi w okresie premenopauzalnym

 

Długotrwałe skutki wg innych doniesień

– mniejsze stężenie cholesterolu we krwi w wieku dorosłym
– mniejsze ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2
– niższe ciśnienie tętnicze, mniejsze ryzyko rozwoju nadciśnienia- efekt dawki
– mniejszy odsetek ADHD
– mniejsze ryzyko nadużywania alkoholu w wieku dorosłym

Skutki długoterminowe

mniejsze ryzyko:
– zachorowania na raka sutka i raka jajnika
– wystąpienia osteoporozy i złamania szyjki kości udowej w okresie pomenopauzalnym (prawdopodobnie)
– złamania stawu biodrowego w wieku 50-81 lat (im dłużej trwało karmienie, tym mniejsze ryzyko)
– rozwoju raka piersi, efekt dawki w grupie <40. rż. – dwukrotnie mniejsza zachorowalność na raka piersi – mniejsze ryzyko rozwoju raka jajnika, gdy ogólny czas karmienia piersią wynosił >24 miesiące
– występowania nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, hiperlidiemii i chorób układu krążenia w okresie pomenopauzalnym

 

AAP – Amerykańska Akademia Pediatrii
ESPGHAN – Europejskie Towarzystwo Gastroenetrologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
AHRQ – Agencja ds. Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej, USA

Źródło: Karmienie piersią w teorii i praktyce pod red. Nehring-Gugulskiej M., Żukowskiej-Rubik M., Pietkiewicz A. 2012r. Medycyna Praktyczna

2. Rozwój poznawczy dziecka

Udowodniono, że u dzieci karmionych piersią rozwój funkcji poznawczych przebiega nieco lepiej niż u dzieci karmionych sztucznie. Różnie są zauważalne w różnych etapach rozwoju od okresu niemowlęcego do dorosłości. Dzieci karmione mlekiem matki uzyskują również wyższe wskaźniki rozwoju psychomotorycznego.
Zaobserwowano również, że wcześniaki karmione mlekiem matki mają wyższy iloraz inteligencji w porównaniu z dziećmi karmionymi sztucznie. Ponadto porównując osoby dorosłe żywionymi sztucznie i karmionymi piersią mają wyższy iloraz inteligencji.

3. Rozwój emocjonalny

Kobiety karmiące piersią są spokojniejsze i cierpliwsze oraz nawiązują silną więź z dzieckiem. Wszystko to dzieje się dzięki oksytocynie, która wydzielana jest podczas bliskiego kontaktu fizycznego i w trakcie karmienia piersią. Hormon ten uspokaja, zmniejsza stężenie kortyzolu, obniża ciśnienie krwi, zmniejsza agresję i obniża lęk. Oksytocyna jest również odpowiedzialna za zachowania rodzicielskie – zwiększa zaufanie, wydłuża czas kontaktu wzrokowego i ułatwia przetwarzanie pozytywnych sygnałów społecznych.
W przypadku depresji poporodowej karmienie piersią ma duże znaczenie. Stanowi ochronę dla dziecka, gdyż zmniejsza negatywne działanie depresji na relację między matką i dzieckiem. Kobiety, które karmiły piersią wykazywały mniej objawów depresji niż te karmiące mieszanką. Dzieci karmione piersią, w przypadku wystąpienia depresji poporodowej, są radośniejsze i mają lepszy kontakt z matką niż dzieci karmione sztucznie.
AAP uznała, że długie karmienie piersią nie ma negatywnych konsekwencji dla rozwoju emocjonalnego dziecka, nawet jeśli trwa ponad 3 lata.

4. Społeczne korzyści wynikające z karmienia piersią

Karmienie piersią niesie korzyści dla rodziny jak i państwa. Karmienie piersią jest tanie i wygodne. Rezygnacja z karmienia naturalnego generuje koszty związane z zakupem mleka modyfikowanego oraz akcesoriami koniecznymi do sztucznego karmienia. Ponadto karmienie mlekiem matki chroni przed wieloma chorobami dzięki czemu dzieci są rzadziej hospitalizowane w porównaniu z dziećmi karmionymi mieszanką.

5. Unikalny skład

Mleko matki zaspokaja wszystkie potrzeby żywnościowe dziecka. Skład mleka zmienia się z czasem w celu dostarczenia dziecku składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Pokarm matki jest lekkostrawny oraz łatwo przyswajalny. Ponadto z uwagi na obecność czynników immunomodulujących rozwija i wspiera odporności dziecka.

Nie ma lepszego pokarmu dla dziecka niż mleko matki. Pokarm kobiecy jest zawsze ciepły, dostępny, nie trzeba go przygotowywać, ani za niego płacić.

W związku z powyższym wspierajmy wszystkie kobiety karmiące piersią, które miały różne początki i przygody w swojej drodze mlecznej. Niech wiedzą, że to co robią jest najlepsze dla ich dzieci.

Jeżeli nie wiesz jak karmić piersią, Położna Środowiskowa nauczy i pomoże w przystawianiu dziecka do piersi 531 048 748