Państwowy Egzamin Specjalizacyjny


Organizator Kształcenia VITAL-MED KUŚNIERZ informuje że złożenie wniosku na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) odbywa się za pomocą SMK

PROSZĘ O ŚLEDZENIE STATUSU WNIOSKU WYSŁANEGO DO CKPPiP
NIE UZUPEŁNIENIE EWENTUALNYCH BRAKÓW FORMALNYCH w TERMINIE 7 DNI SKUTKUJE ODRZUCENIEM WNIOSKU i BRAKIEM MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO PES W SESJI JESIEŃ 2019 r.

1. Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony za pomocą SMK uzyskuje status „Złożony„.

2. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz sprawdzony przez CKPPiP otrzymuje status „Zweryfikowany„.

3. Wniosek posiadający w SMK status „Zweryfikowany” decyzją komisji otrzymuje status „Zakwalifikowany” lub „Niezakwalifikowany„.

4. Jeżeli wniosek o zakwalifikowanie zawiera braki formalne CKPPiP wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków za pomocą SMK.

5. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku do uzupełnienia, wniosek traktuje się jako niezłożony, a w SMK otrzymuje status „Bez rozpatrzenia„.

6. Zakwalifikowanie do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej wymaga ponownego złożenia wniosku o zakwalifikowanie do PES.