Terminy egzaminów kwalifikacyjnych na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia


Organizator Kształcenia VITAL-MED Krystyna Kuśnierz Rzeszów, we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Medres Ryszard Bieniek informuje o bezpłatnych SZKOLENIACH SPECJALIZACYJNYCH dla pielęgniarek dofinansowanych z Ministerstwa Zdrowia w województwie:

Śląskim:

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – Gliwice

Egzamin kwalifikujący: 27.12.2018 r. godz. 15.00
Miejsce: Sala wykładowa w Ośrodku Szkolenia Kierowców, ul. Korfantego 6 (sala nr. 3 I piętro)

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie opieki paliatywnej dla pielęgniarek:

 1. de Walden-Gałuszko K., Kaptacz A.: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005
 2. de Walden-Gałuszko K. (red): Podstawy opieki paliatywnej. PZWL, Warszawa 2004
 3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000)
 4. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

Pielęgniarstwo psychiatryczne – Bielsko-Biała

Egzamin kwalifikujący: 28.12.2018 r. godz. 9.00
Miejsce: Sala szkoleniowa w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej,  ul. Olszówka 102

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek:

 1. Wilczek-Rużyczka E.: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Czelej, Lublin 2007
 2. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa. Czelej, Lublin 2006
 3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000)
 4. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

Świętokrzyskim:

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – Ostrowiec Świętokrzyski

Egzamin kwalifikujący: 28.12.2018 r. godz. 15.00
Miejsce: Sala wykładowa w Katolickiej Szkole Podstawowej, ul. Grabowiecka 15

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek:

 1. Kiliańska D. (red.): Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010, wyd. 2
 2. Czupryna A., Wilczek-Rużyczka E. (red.): Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa specjalistycznego. Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000)
 4. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej