Bezpłatne kursy specjalistyczne – Przemyśl


OŚRODEK KSZTAŁCENIA VITAL-MED KUŚNIERZ Rzeszów oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku zachęca do udziału w BEZPŁATNYCH kursach specjalistycznych w PRZEMYŚLU w dziedzinie:

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
    Termin realizacji kursu: od 02.02.2023 r. do 31.03.2023 r.
    W SMK szukaj nazwę: RKO/2/Przeworsk Projekt-bezpłatnie

  • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
    Termin realizacji kursu: od 01.03.2023 r. do 30.04.2023 r.
    W SMK szukaj nazwę: PDWM/1/Przeworsk Projekt-bezpłatnie

Ograniczona liczba miejsc: 32 osoby na edycję

W zakresie szczegółów prosimy o śledzenie strony internetowej www.vitalmed.biz oraz konta na Facebooku Vital-Med Kuśnierz lub kontakt telefoniczny  577 720 323

WAŻNE !

Kto może wziąć udział:

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne i Położni pracujący na terenie działania Podkarpackiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku*

* Powiaty jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, miasta na prawach powiatu: Przemyśl

Kursy specjalistyczne realizowane w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Beneficjent – Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP), ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa

Zapisy przez System Monitorowania Kształcenia